29197229_10155039141006059_8044502358480125952_n.jpg

BOSTONAS KONGRESSA DIENAS KĀRTĪBA

Trešdiena (21.nov.)
9:00pm - ALJA saviesīgais vakars, tuvāka informācija sekos

Ceturtdiena (22.nov.)
10:00am-3:00pm - Reģistrācija
12:00pm-2:00pm - Flag football spēle
3:00pm-5:00pm - Šķēršļu gājiens/mantu meklēšana
8:00pm-12:00am - Tītardienu vakariņas Bostonas Trimdas Draudzes namā (58 Irving Street)
12:00am-2:00am - Nīkšana

Piektdiena (23.nov.)
9:00am-12:00pm - Reģistrācija hotelī
10:00am-12:00pm - Pilnsapulces 1. daļa
1:00pm-2:00pm - Diskusija "The Baltic Experience: Memoirs and Memories" Marriott viesnīcā
3:00pm-5:00pm - Filmu izrāde "Nameja Gredzens" un diskusija ar režisoru Paramount teātrī ($11)
8:00pm-12:00am - Baltiešu jauniešu balle Lietuviešu klubā
12:00am-2:00am - Nīkšana

Sestdiena (24.nov)
10:00am-1:00pm - Pilnsapulces 2. daļa
1:00pm-2:00pm - Paul Goble lekcija: "The Baltic Miracle: Why It Happened, Why It Is Threatened, and Why It Will Win Out” Marriott viesnīcā
2:00pm-5:00pm - Baltiešu koru un tautas deju koncerts Marriott viesnīcā
8:00pm-12:00am - 66. Kongresa svētku balle
12:00am-2:00am - Nīkšana

>>>|||<<<

KONGRESS SCHEDULE

Wednesday (11/21)
9:00pm - ALJA social evening

Thursday (11/22)
10:00am-3:00pm - Registration
12:00pm-2:00am - Flag football game
3:00pm-5:00pm - City scavenger hunt
8:00pm - 12:00am - Thanksgiving dinner at the Boston Latvian Church Hall (58 Irving Street)
12:00am-2:00am - Late night hangout

Friday (11/23)
9:00am-12:00pm - Registration at the Hilton Back Bay
10:00am-12:00pm - ALJA Annual Meeting part 1
1:00pm-2:00pm - Panel and Q+A "The Baltic Experience: Memoirs and Memories" at the Marriott
3:00pm-5:00pm - Film screening "Pagan King" and Q+A with the director at the Paramount Theater ($11)
8:00pm-12:00am - Baltic youth dance at the Lithuanian club
12:00am-2:00am - Late night hangout

Saturday (11/24)
10:00am-11:00am - ALJA Annual Meeting part 2
1:00pm-2:00pm - Paul Goble's keynote speech: "“The Baltic Miracle: Why It Happened, Why It Is Threatened, and Why It Will Win Out” at the Marriott
2:00pm-5:00pm - Baltic choir and folk dance performance at the Marriott
8:00pm-12:00am - 66th Kongress Party
12:00am-2:00am - Late night hangout