Rezervējiet Hoteli

 

Šo gadu, ALJA Kongress notiksies Hilton Back Bay viesnīcā!

Mūsu grupas cena ir $109.00 naktī par istabu ar divām gūltām!

Lūdzu lietojiet sekojošo tīmekļu saiti, lai rezervēt istabu! Grupas cena būs pieejama līdz 23. oktobrim.

REZERVĒT TE

This year's ALJA Kongress will be taking place at the Hilton Back Bay hotel in Boston. Our group rate is starting at $109.00 PER NIGHT for a room with two Double Beds or a single King Bed.

Please use the following link to reserve your rooms! The group rate is only available until October 23rd! 

RESERVE YOUR ROOM HERE