IESTĀJIES! ATBALSTI! ZIEDO!

ALJA biedri ir starp 16 un 35 gada vecuma.  Biedru veicinātaji (nav vecuma ierobežojumi) ir personas un organizācijas kuras grib palīdzēt atbalstīt ALJA darbību. 

ALYA members are between the ages 16 and 35. An ALYA supporter (does not have an age restriction) is a person or organization which chooses to help support ALYA missions.  

ALJA Biedrs / ALJA Membership (16-35 g.v/ 16-35 y/o)
Gada Biedrs / Annual Member - $25
5 Gadu Biedrs / 5 Year Member - $100
Mūža Biedrs / Lifetime Member - $500

ALJA Biedra Veicinātājs / ALJA Sponsor (35+ g.v/ 35+ y/o)
Gada Veicinātājs / Annual Sponsor - $35
5 Gadu Veicinātājs / 5 Year Sponsor - $140
Mūža Biedrs / Lifetime Sponsor - $500

KO IEGūST AR ALJAS BIEDRīBU?

*Atlaides ALJA pasākumos

*ALJA biedru ēpastus

*Divus gadskārtējus "Vēja Zvanu" izdevumus

WHAT ARE YOUR MEMBERSHIP BENEFITS?

*Discounted participation rates at ALJA events

*ALJA emails/newsletter

*Bi-annual "Vēja Zvanu" magazine