IESTĀJIES! ATBALSTI! ZIEDO!

ALJA biedri ir starp 16 un 35 gada vecuma.  Biedru veicinātaji (nav vecuma ierobežojumi) ir personas un organizācijas kuras grib palīdzēt atbalstīt ALJA darbību. 

ALYA members are between the ages 16 and 35. An ALYA supporter (does not have an age restriction) is a person or organization which chooses to help support ALYA missions.  

KO IEGūST AR ALJAS BIEDRīBU?

*Atlaides ALJA pasākumos

*ALJA biedru ēpastus

*Divus gadskārtējus "Vēja Zvanu" izdevumus

WHAT ARE YOUR MEMBERSHIP BENEFITS?

*Discounted participation rates at ALJA events

*ALJA emails/newsletter

*Bi-annual "Vēja Zvanu" magazine


$25.00

ALJA 1 GADU BIEDRĪBA / 1 YR MEMBERSHIP

$500.00

ALJA MŪŽA BIEDRS / LIFETIME MEMBERSHIP

$100.00

ALJA 5 GADU BIEDRĪBA / 5 YR MEMBERSHIP

$35.00

ALJA BIEDRU VEICINĀTĀJS / ALJA SUPPORTER (1 YEAR)

ZIEDO ŠODIEN! / DONATE TODAY