KASIERE/TREASURER

Zinta Putene

zputenis@gmail.com

Zinta ir dzimusi Ņudžersijā, 1994. g. 19. martā. Viņa pavadija vasaras Katsķilu nometne un arī Garezerā, kur viņa absolvēja 2011. gadā. Zinta ieguva matemātikas un ekonomijas grādu no Lafayette College. Pēc unversitātes absolvēšanas 2016. maijā, viņa iesāka business analyst darbu pie Deutsche Bank un pārvācās uz Manhatenu. Brīvlaikā Zintai patīk spēlēt voleju vai vingrot, cept, un pavadīt laiku ar draugiem. Zinta ir sajūsmināta būt ALJAs valdē, kā kasiere!

zinta.jpg

Kādas atbildības tev ir jāizpilda šinī amatā?

Kasiere ir atbildīga par visu ALJAs naudu. Šis ieskaita:
– Budžeta formēšanu
– Nodrošināšanu, ka mēs sekojam budžetam cik tuvi varam
– Kvīšu savākšanu un organizēšanu par katru ALJAs izdevumu
– Atmaksā citiem amatus kad viņi izdod naudu (piemēram: kad mēs pērkam cūku cūku bērēm un rakstam čekus stipendijām)

Šim amatniekam ari ir grāmatvedības (bookkeeping) atbildības un ir jādokumentē naudu kas ienāk ALJAi un iziet no bankas konta.

Cik bieži tev ir jāpiestrādā šinī amatā?

Atkarājās no gadus laika – ap pasākumiem un valdes sēdēm ir vairāk jāpiestrādā un jāsagatavo grāmatvedības dokumentus.

Kāds cilvēks būtu piemērots šai lomai?

Atbildīgs, organizēts cilvēks kas pieskata detaļas, un tāds, kuram interesē grāmatvedība vai to studē.

Tehniskas spējas:

Excel, Google Docs

**Šī ir VIENA cilvēka loma