Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienība  
Par ALJA
Mūsu valde
Kalendārs
Iestājies
Ziņu dēlis
Foto galērija
Rezolucījas
Stipedijas
ALJA mantas
Atbalstiet ALJA!
52. kongress
Citas Saites

in english
Iestājies ALJA!

ALJAs uzdevums ir pulcināt un pārstāvēt latviešu jauniešus ar mērķi uzturēt latvietību Amerikā turpmākās paaudzēs. Lai šo mērķi sasniegtu ALJAs programā ietilpst:
 • Mudināt jauniešus runāt latvieski
 • Sniegt stipendijas mācīties Latvijas skolās
 • Rīkot kulturas pasākumus visā Amerikā
 • Publicēt informāciju par latviešiem Amerikā
 • Sadarboties ar citām latviešu organizācijām, u.c.
Katrs ALJAs biedrs un biedrs veicinātājs saņem ik mēnesi divus ALJAs e-pastus un vienu publikāciju ar tekošām ziņām; bez tam gadā divus literāros izdevumus 'Vēja Zvani'. Biedri ari saņem atlaides visos ALJAs pasākumos - piemēram Jaungadā, Sirsniņu Ballē, ALJAs Jauniešu Dienās, Sirds Līksmo Ballē u.c.


Vēlos kļūt par ALJA [_] Biedru (16-35 g.v. $25 ASV dzīvojošiem; $30 ārzemēs)
[_] Biedru veicinātāju (36+ g.v. $35)
[_] Jā, vēlos kļūt par ALAs (info: www.alausa.org) biedru un pielieku vēl $15
 • ALJAs biedriem ir iespēja kļūt par ALAs biedrim ar 15$ atlaidi.
 • Lūdzu izdrukājiet, izpildiet, un iesūtiet:

  Vārds  
  Uzvārds  
  Adrese  
     
  Tālr.       -       -         Dz.Datums     /     /      
  e-pasts  
  Nodarbošanās  

  Čeks uz ALJA Vārda sūtāms uz adresi:

  Pauls Markovs
  622 West Aldine, #3 South
  Chicago, IL 60657
   
  Atjaunots 18.07.06