PADOME


SPORTA NOZARES VADĪTĀJs:

12034455_1015912811798076_1442581470049487983_o.jpg

Kristaps liziņš

Kristaps uzauga Pensilvānijā, ārpus Filadelfijas, bet tagad dzīvo Baltimorā. Tur, viņš strādā būvinženieru firmā kā lielceļu inženiers. Brīvajā laikā, viņam patīk skriet, slēpot, kāpt kalnos, klausīties mūziku, un lasīt. Viņam bija interese iesaistīties ALJA padomē, jo viņš gribēja iesaistīties vairāk latviešu sabiedrībā, un redzēt kā šī organizācija darbojās.

Viņš vēlās mudināt jauniešiem vairāk iesaistīties sportu pasākumos.

Vismīļākais latviešu raksts: mēness


POLITIĶU PĀRSTĀVI:

ēriks lazdiņš

Ēriks uzauga Mičigānā, bet tagad dzīvo Vašingtonā D.C. Tur, viņš strādā American Speech-Language Hearing Association kā Congress lobijists. Brīvajā laikā, Ērikam patīk iet pārgājienos. Kā viens no diviem padomes politiskiem pārstāviem, Ēriks cenšās izglītot biedrus par politisko klīmatu Latvijā un sastrādāties ar Amerikas politiķiem Baltijas valstīm pa labu. Viņam ir bijis svarīgi izmantot savas profesionālās prasmes, lai veidotu pilsonisku iesaistīšanos Amerikas latviešu jaunatnes vidē.

Vismīļākā tautas dziesma: Saule, pērkons, daugava

 

OJARS BĒRZIŅŠ

ALJABIOPIC.jpg

Ojars uzauga Indianapolē, bet tagad dzīvo Čikāgā. Tur, viņš studē Loyola University Chicago School of Law. Brīvajā laikā, Ojāram patīk rakstīt stāstus, spēlēt sportus, un lasīt. Kā viens no diviem padomes politiskiem pārstāviem, Ojars cenšās izglītot biedrus par politisko klīmatu Latvijā un sastrādāties ar Amerikas politiķiem Baltijas valstīm pa labu. Viņš gribēja iesaistīties ALJĀ, jo viņš vēlās paplašināt latviešu jauniešu saprašanu par Amerikas politiku. Viņš arī grib piedalīties vairāk latviešu sabiedrībā!

Vismīļākā tautas dziesma: Še kur līgo priežu meži


liva diva.jpg

Olivia Koerner

Olivia uzauga Farmington, Konetekitā, bet tagad ir pārcēlusies uz Čikāgu. Čikāgā, Olivia strādā rēķinu nozarē juridiskā firmā. Brīvajā laikā, viņai patīk lasīt grāmatas. Kā ALJA padomes locekle, Olivia atbalsta valdes darbību, un palīdz kur vajag! Olivia ir sajūsmināta sastrādāties ar citiem amatiem, un izpētīt kā viņa varētu viņas talantus izmantot šajai organizācijai pa labu.

Vismīļākā tautas dziesma: Saule, pērkons, Daugava


36956186_1848995011828475_2589925001008250880_n.jpg

Laila lapiņa

Laila uzauga Ņujorkā, bet tagad dzīvo un studē Vašiņgtonā, Georgetown Universitātē. Viņa mācās internacionālo politiku un startptautiskās juridiskās zinātnes. Skolā viņa arī nodarbojās ar žurnālu ,,Georgetown Journal of International Affairs.” Brīvajā laikā, viņai patīk skriet, ceļot un zēģelēt. Kā ALJA padomes locekle, Laila atbalsta valdes darbību, un palīdz kur vajag! Lailai latvietība vienmēr ir bijusi svarīga. Viņa grib turpināt uzturēt savas saites ar ārzemju latviešu jauniešiem, ieskaitot Gaŗezera skolas biedrus, kuri aktīvi darbojās šajā organizācijā. Viņa ļoti grib palīdzēt ALJAi veicināt latviešu jauniešu sadarbību, un palīdzēt stiprināt mūsu latvisko identitāti Amerikā.

Vismīļākā tautas dziesma: Ai, jel manu vieglu prātu


LŪKAS PŪRIS

40588355_1927825037275512_6765998363780317184_o.jpg

Lūkas uzauga Ņujorkas štatā, netālu no Ņujorkas pilsētas. Viņs pašlaik studē Clinton, Ņujorkas ziemeļos, Hamilton College, kur viņš studē filozofīju un sabiedrisko kārtību. Savā brīvajā laikā, viņš spēlē daudz futbolu. Mierīgākos brīžos viņam patīk klausīties mūziku un lasīt grāmatas vai ziņas. Kā ALJA padomes loceklis, Lūkas atbalsta valdes darbību, un palīdz kur vajag! Specifiski, Lūkasam bija liela interese strādāt ALJA padomē, jo vispārīgi, viņš jūta lielu atbildību rūpēties par latviešu sabiedrību Amerikā, kas ir padarijis viņu dzīvi tik bagātu. Daudz latviešu jaunieši Amerikā sāka iepazīties ar savu latviešu kūltūrisko bagātību vasaras nometnēs. Lūkasam rūp šīs nometnes nākotnes, un viņš grib palīdzēt nodrošināt ka tās pastāvēs. Viņš jūtās ka ALJAi, kas ir galvenā latviešu organizācīja kur Amerikas latviešu pusaudži iesaistās pēc nometnēm, ir īpāša atbildība šo mērķi īstenot.


Vismīļākā tautas dziesma: Kas dimd, kas rīb ap istabiņu


45433187_912027815663147_1610546468949590016_n.jpg

KRISTA ALBERTIŅA

Krista uzauga Klīvlandē, bet tagad dzīvo Ann Arborā, kur viņa studē Mičiganas Unverstātē. Viņai interesē politika un tiesība, un tādēļ studē politiskās zinātnes un vēsturi. Skolā, Krista piedalās ‘Model United Nations’ komandā un strādā starptautiskā centrā. Brīvajā laikā, viņai patīk strādāt ar rokdarbiem, mācīties yoga, un cept cepumus. Kā padomes locekle, Krista atbalsta valdes darbību, un palīdz kur vajag. Krista izdomāja iesaistīties padomē, jo viņa grib tālāk mācīties kā Amerikas lativešu sabiedrība aug un mainās, un kā ALJA tieši iesaistās šajā sabiedrībā. Viņai ir svarīgi ka mēs izplatam pareizo informāciju jauniešiem, lai viņi saprota ALJA biedrības vērtību.

Krista aprakst savu latvietību kā saule: ,,Tā ir priecīga un pozitīva daļa no viņas dzīves, un tādēļ, mana vismīļākā latviešu raksts ir saule.”


Kādas atbildības tev ir jāizpilda šinī amatā?

– Atbalstīt valdes darbību
– Izpildīt palīgdarbus
– Izpalīdzēt ar pasākumu rīkošanu
– Vadīt līdzekļa vākšanas iniciatīvus

Cik bieži tev ir jāpiestrādā šinī amatā?

Padomes darbība seko līdzi valdei caur gadu. Padome piedalās telekonferencēs un valdes sēdēs. Ir sagaidīts, ka padomes locekļi izpalīdzēs valdei kad prasīts, īpaši savās vietējās pilsētās.

Kāds cilvēks būtu piemērots šai lomai?

– Kāds ar enerģiju un motivāciju sadarboties ar valdi
– Kāds kam nav laiks izpildīt valdes amatu, bet vel ar vien grib piedalīties

**Šī loma varētu būt piemērota jaun(am/ai) valdes locekl(im/ei).

Tehniskas spējas:

– Pieredze uz ALJA valdes nav nepieciešam, bet izpalīdzīga