PRIEKŠSĒDE/PRESIDENT

LĪNA BATARAGA

lbatarags@gmail.com

IMG_0967.jpg

Līna, pēc diviem gadiem “ALJA Ziņas” redakcijā un diviem gadiem kā ALJA sekretāre, šogad ar godu un sajūsmu uzņem priekšsēdes amatu. Viņa dzīvo Bruklinā un strādā pilnlaiku diģitālā mēdias firmā kā redaktrise. Līna ir pa vasarām augusi Katskiļu nometnē un Garezerā, un abās nometnēs deviņus gadus arī strādāja kā vadītāja. Brīvlaikā viņai patīk lasīt daiļliteratūru, kalnā kāpt, un ceļot, it sevišķi telšot.

Mīļākais vārds: ķinķēziņš (tam nav amerikāņu tulkojums!)


Kādas atbildības tev ir jāizpilda šinī amatā?

Vadīt vispārējo ALJA valdes darbību, atbildēt uz jautājumiem, komentāriem, kritizācijām, ieteikumiem, pieprasijumiem no citām organizīcijām, cilvēkiem, utt., dot izpildvaras lēmumus (executive decisions) ja situācija prasa to, pārstāvēt ALJA sarīkojumos, konferencēs, pasākumos (piemēram ALA Kongresā, LV vēstniecību sponsorētos pasākumos) kā arī protams piedalīties ALJA valdes šēdēs un ALJA kongresā, izveidot projektus, kas atspoguļo ALJA misiju, strādāt kopā ar ALJA valdi kā arī nodrošināt, ka visi piepilda sava amata prasības, mudināt ALJA valdi darboties! viena cilvēka pozicija bet es personīgi ļoti tuvu sastrādāju ar VP (Kārli), Kasieri (Janu), un Sekretāri (Allie) šogad itsevišķi – mēs tekniski skaitamies kā izpildkomiteja (executive committee) valdes oficiālos dokumentos un mēs sākam gadu tikai mēs 4 budžetu sēdē kā vienmēr to dara gada sākumā janvārī un esam turpinājuši šo tuvo darbību – viņi mani ļoti atbalsta un es nevarētu darīt ko es dari bez viņa kā arī pārējās valdes palīdzību!!!! ja nav valde, tad nav nevienam jābūt priekšsēdim/ei. :)

Cik bieži tev ir jāpiestrādā šinī amatā?

Katru nedēļu noteikti!

Kāda veida cilvēks būtu piemērots šai lomai?

Sabiedrisks, spēj vadīt, organizēts, veltīts ALJA misijai, iniciatīvs, pašmotivācija, pozitīva attieksme (humora izjūta!), mērķtiecība un atbildības sajūta; kā arī komunikāciju, prezentēšanas un pārliecināšanas prasmes.

Tehniskas spējas:

– Ģenerālās tekniskas zināšanas (daudz notiek start epastu, skype, wiggio (ka sir tiešsaistē pieejams rīku kopums, kas padara to viegli strādāt grupās)
– Izcilas darba un laika plānošanas prasmes
– Uzņēmība, enerģija
– Spēja strādāt patstāvīgi kā arī daļa no komandas

**Šī ir VIENA cilvēka loma