SEKRETĀRE/SECRETARY

Kristīne Abula

abulskristine@gmail.com

 

lara-amolina.jpg

Kristīne Abula dzima 1993. gada 10. februārī, un uzauga ārpus Milvokiem, Viskonsīnā. Vina 2017. gada decembrī saņēma maģistru grādus publiskā veselībā (MPH) un sociālā darbniecībā (MSW). Viņa tagad strādā kā sociālā darbniece vienā "correctional facility" Mičiganā. Šis ir Kristīnes otrais gads ALJA valdē, un bija padomē pirms vairākiem gadiem. Kristīnei ir kaķītis vārdā Mazā un savā brīvā laikā, viņai patīk cept un vārīt!

Vismīļākais latviešu vārds:

 


Kādas atbildības tev ir jāizpilda šinī amatā?

Sekretāre ir atbildīga par ALJA Valdes Sēdes rīkošanu (3 vai 4 sēdes pa darbības gadu) un par protokolu rakstīšanu katrā sēdē.

  • Protokols ir saraksts ar darbības punktiem un piezīmes no valdes pārrunām sēdē

Sekretāre arī organizē telesarunas starp oficiālām sēdēm un nokārto administratīvas lietas valdei, piemēram:

  • Paldies kartiņu un līdzjūtības kartiņu rakstīšanu

Kā daļa no ALJA “Executive Board”, kopā ar priekšsēdi, vicriekšsēdi un kasiere, sekretāre palīdz nolemt gada budžetu gada sākumā un nodrošināt ka katrs valdes loceklis izpilda savus pienākumus.

Cik bieži tev ir jāpiestrādā šinī amatā?

Vislielākais darbs Sekretārei ir 4 reizes gadā, kad notur valdes sēdes. Pēc katras sēdes, sekretārei ir jāizlabo un jāizsūta protokols. Vienmēr arī ir citi pienākumi kuri notiekas pa gadu, bet sēdes ir vislielākā daļa.

Kāds cilvēks būtu piemērots šai lomai?

Sekretārei ir jābut organizētai. Viņam/viņai ir jāsaprot, kā ALJA valdes iekšējā darbība strādā — īpaši, kā noturēt valdes sēdes.

Tehniskas spējas:

Latviešu rakstveida valodas prasmes, un arī kāda latviešu paziņa kurš varētu palīdzēt ar protokolu valodas izlabošanu.

**Šī ir viena cilvēka loma