Andra Ērgle

andraerglis@gmail.com

Ar lielu prieku, Andra uzņemas šo amatu pirmo gadu. Andra ir bijusi ALJA trīs gadus - kā Kasiere un Informācijas Nozares vadītāja. Viņa ir dzimusi, uzaugusi un vēl dzīvo Ņujorkā. Viņā strādā fasonu kompānijā kā senior merchandiser. Brīvlaikā, viņai patīk ceļot, ēst, satikties ar draugiem, skriet ar savu mazo sunīti un sapņot par dzivošanu Kalifornijā. Viņa ir ļoti sajūsmināta šī gada ALJA darbībai!

Vismīļākais latviešu zīme: Saulīte

VICES PRIEKŠSĒDE/VICE PRESIDENT

andra-ergle.jpg

Kādas atbildības tev ir jāizpilda šinī amatā?

Esmu ALJAs vēstnieks un pārstāvu ALJA vairākos pasākumos un organizācijas sēdēs.
Palīdzu ar maziem projektiem, piemēram:
– 2x2
– ALA Meistarsacīkstēm
– Jauno "Līksmības Zizlis" drukāšana
– Citiem ALJAs pasākumiem

Cik bieži tev ir jāpiestrādā šinī amatā?

Vairākas reizes nedēļa: dažas reizes nedēļā es strādāju uz projektiem, sarakstos (ar ēpastiem) ar Priekšsēdi, Sekretāri un Kasieri vai sadarbojos ar citām organizācijām.

Kāda veida cilvēks būtu piemērots šai lomai?

Šis amats ir piemērots cilvēkiem kuri ir aktīvi sabiedrībā un kam patīk palīdzēt un sadarboties ar citiem cilvēkiem ALJĀ un citās organizācijās.

Tehniskas spējas:

Cilvēkam jāzina kā pieņemt lēmumus, publiski uzstāties, un dot publiskas runas. Vices Priekšsēža loma pieprasa ka vienmēr palīdz citiem ar valdes pienākumiem.

**Šī ir VIENA cilvēka loma