IESTĀJIES! ATBALSTI! ZIEDO!

Izvēlaties jūsu vēlāmo biedrību! Choose your membership option!

KO IEGŪST AR ALJAS BIEDRĪBU?

*Atlaides ALJA pasākumos

*ALJA biedru ēpastus

*Divus gadskārtējus "Vēja Zvanu" izdevumus

WHAT ARE YOUR MEMBERSHIP BENEFITS?

*Discounted participation rates at ALJA events

*ALJA emails/newsletter

*Bi-annual "Vēja Zvanu" magazine

Biedrs/member (16-35)

Gada Biedrs / Annual Member - $25

PayPal/Venmo/Check

Credit Card (3% Fee)

Recurring Credit Card Payment


5 Gadu Biedrs / 5 Year Member - $100

PayPal/Venmo/Check

Credit Card (3% Fee)


Mūža Biedrs / Lifetime Member - $500

PayPal/Venmo/Check

Credit Card (3% Fee)

Veicinātājs/sponsor (35+)

Gada Veicinātājs / Annual Sponsor - $35

PayPal/Venmo/Check

Credit Card (3% Fee)

Recurring Credit Card Payment


5 Gadu Veicinātājs / 5 Year Sponsor - $140

PayPal/Venmo/Check

Credit Card (3% Fee)


Mūža Biedrs / Lifetime Member - $500

PayPal/Venmo/Check

Credit Card (3% Fee)

ALJA arī laipni pieņem ziedojumus caur PayPal, kartiņu jeb čeku.

ALJA also happy to take donations through PayPal, credit card or check.

Ziedot ar kartiņu/Donation by card:

Ziedot ALJai/Donate to ALJA
Ziedot caur PayPal:

Čeku rakstiet ALJAs vārdā un lūdzu sūtiet / Please make your check payable to “ALJA” and mail to:

Zinta Putenis

2 Gold St, Apt 4801

New York, NY 10038