BIEDRU NOZARES VADĪTĀJA/DIRECTOR OF MEMBERSHIP

Emma Willems

 

1486016720673.jpeg

Emma piedzima Ņujorkas štatā, bet ģimene pārcēlās uz Parīzi, Francijā, kad viņai bija deviņi gadi. Tagad, viņa ir atgriezusies Amerikā, un dzīvo Bostonā. Pašlaik, viņa strādā ieguldījuma konsultācijas firmā ‘Cambridge Associates,’ pētot riska kapitālu. Brīvajā laikā, viņai ļoti patīk lasīt, skriet un piedalīties jogu un spinning klasēs. Viņai arī ļoti patīk ceļot, it sevišķi ar draugiem un ar ģimeni! Uzaugot Parīzē, Emmai nebija iespēja iet latviešu skolā, vai bieži iesaistīties latviešu sabiedrībā, un tādēļ, viņa ļoti novērtē latviešu draudzības no Katskiļu un Gaŗezera vasaras nometnēm. Viņai liekās ka strādāt ALJAs valdē ir labs veids kā turpināt attīstīt šīs draudzības, un palīdzēt uzturēt Amerikas latviešu sabiedrību, lai nākamām paaudzēm būt līdzīgas iespējas kā viņai ir bijušas. Kā ALJA biedru nozares vadītāja, Emma mudina latviešiem piebiedroties ALJĀ, un piestrādā saorganizēt mūsu biedru informāciju.

Vismīļākā tautas dziesma: Zaļā krūze.


Kādas atbildības tev ir jāizpilda šinī amata?

– Jāmudina latviešus piebiedroties ALJA katru gadu
– Jāizsūta ēpastus ar ALJA notikumiem, kā arī citu organizāciju notikumiem
– Jāsaliek un jāuztur biedru sarakstu

Cik bieži tev ir jāpiestrādā šinī amatā?

Tiešām atkarājās katru mēnesi.  Jo vairāk ALJA rīko pasākumus, jo vairāk ir domāts izsūtīt ēpastus izsludinot sarīkojumus.

Kāds cilvēks būtu piemērots šai lomai?

Šī pozīcija ir domāta organizētam cilvēkam kuram ir interese redzēt kā ALJAs valde strādā.

**Šī loma varētu būt piemērota jaun(am/ai) valdes locekl(im/ei).

Tehniskas spējas:

Biedru nozares vadītājai/am būs jāiemācās kā lietot mūsu ēpastu sistēmu, ReachMail (nav ļoti sarežģīta).