SEKRETĀRS/SECRETARY

Aleksis Vizulis

 

B4CE0129-0C47-4D0B-B9E1-5B200464C40A.jpg

Aleksis dzima, uzauga, un vēl tagad dzīvo Grand Rapidos, Mičigānā. Ikdienā, viņš strādā mazā diģitālā marketinga firmā, un kārto video un foto projektus klientiem. Vispār, viņš ir ļoti aktīvs cilvēks. Viņam ļoti patīk golfot, vingrot, spēlēt futeni, un skatīties futeni. Viņam arī ļoti interesē fotogrāfija un videogrāfija. Kā ALJA sekretārs, Aleksis ir atbildīgs par ALJA sēdes rīkošanu un vadīšanu, un par administratīviem darbiem. Šis ir Alekšu piektais gads strādājot ALJA valdē. Kopš absolvēšanas Gaŗezeras Vasaras Vidusskolu, viņam ir bijis liela interese turpināt attīstīt savu latviešu identitāti. Viņš saprata, ka ALJA valdes un padomes vide ir iespēja tieši to īstenot. Viņam tā ir iepaticies strādāt ar citiem, foršiem, dūšīgiem Amerikas latviešu jauniešiem kuriem ir līdzīgas domas un sajūtas par mūsu tautu. Viņam deg tas, ka mums ir milzīga atbildība turpināt attīstīt mūsu idejas, stratēģiskā un modernā veidā.

Vismīļākā tautas dziesma: Gaismas pils! Aleksim ir tik spilgtas atmiņas, dziedājot šo dziesmu korī, Gaŗezeras Vasaras Vidusskolā.


Kādas atbildības tev ir jāizpilda šinī amatā?

Sekretāre ir atbildīga par ALJA Valdes Sēdes rīkošanu (3 vai 4 sēdes pa darbības gadu) un par protokolu rakstīšanu katrā sēdē.

  • Protokols ir saraksts ar darbības punktiem un piezīmes no valdes pārrunām sēdē

Sekretāre arī organizē telesarunas starp oficiālām sēdēm un nokārto administratīvas lietas valdei, piemēram:

  • Paldies kartiņu un līdzjūtības kartiņu rakstīšanu

Kā daļa no ALJA “Executive Board”, kopā ar priekšsēdi, vicriekšsēdi un kasiere, sekretāre palīdz nolemt gada budžetu gada sākumā un nodrošināt ka katrs valdes loceklis izpilda savus pienākumus.

Cik bieži tev ir jāpiestrādā šinī amatā?

Vislielākais darbs Sekretārei ir 4 reizes gadā, kad notur valdes sēdes. Pēc katras sēdes, sekretārei ir jāizlabo un jāizsūta protokols. Vienmēr arī ir citi pienākumi kuri notiekas pa gadu, bet sēdes ir vislielākā daļa.

Kāds cilvēks būtu piemērots šai lomai?

Sekretārei ir jābut organizētai. Viņam/viņai ir jāsaprot, kā ALJA valdes iekšējā darbība strādā — īpaši, kā noturēt valdes sēdes.

Tehniskas spējas:

Latviešu rakstveida valodas prasmes, un arī kāda latviešu paziņa kurš varētu palīdzēt ar protokolu valodas izlabošanu.

**Šī ir viena cilvēka loma