SIMTS PILSOŅI SIMTGADEI

Esi daļa no ALJA dāvanas Latvijai!

Be a part of ALYA's gift to Latvia!

Kas?

Projekts 100 pilsoņi Latvijas simtgadei ir ALJA dāvana Latvijas valtsij uz simtgadi.

Kā ASV latviešu jaunieši, mūsu piedalība Latvijas valsts nākotnē ir vislielākā dāvana, ko varam dot mūsu tēvzemei.  Ja Tev vēl nav Latvijas pilsonība, ALJA ir gatava palīdzēt!  Baltimoras Dziesmu Svētkos varēs pieteikties personas kodam un paprasīt palīdzību ar anketu izpildīšanu.  Esi daļa no mūsu projekta, un mēs Tev palīdzēsim ar katru soli procesā, lai pilsonības iegūšana ir vienkārša un patīkama!

WHAT IS IT?

The 100 citizens for Latvia's 100th project is ALYA's gift to Latvia for its 100th anniversary of independence.  

As Latvian youth in the USA, our involvement in Latvia's future is the biggest gift that we can give to our grandparent's country.  If you still don't have your Latvian citizenship, ALYA can help!  During the Baltimore Song Festival, you can start the process to get your Personal ID Number, and get help with filling out citizenship forms.  If you sign up to be one of our 100 citizens for Latvia, we'll help you out with every step of the process, so that getting your citizenship is simple and fun!

personas kods.jpg

Kā?

Šeit jūs varat redzēt detalizētas instrukcijas, kā iegūt Latvijas pilsonību! Izpildiet anketu šīs lapas apakšā, lai oficiāli būt viens no mūsu simts dalībniekiem.  Zemāk ir redzāmas visas pakāpes, un ja vēl palīdzība ir vajadzīga, lūdzu rakstiet uz liva.zemitis@gmail.com (Līva ir mūsu LV100 pārstave).

HOW?

Here you will find detailed instructions on how to get your Latvian citizenship! Please fill out the form below to officially be counted as one of our 100.  Below are all the steps needed, and if you have any questions or need extra help please contact our LV100 representative at liva.zemitis@gmail.com .

Garezers Put Vejini.jpg

kurš? 

Jebkuršs ASV vai Kanādas jaunietis, kam ir vecvecāks, kas 1940.gada 17.jūnijā bija Latvijas pilsonis, var piedalīties šajā projektā un iegūt savu Latvijas pilsonību.

who caN take part?

Any American or Canadian with at least one grandparent who, as of June 17th 1940, was a Latvian citizen can take part in this project and get their Latvian citizenship!

simtgades black and white.jpg

Kāpēc?

Dedzīgi, latviski jaunieši, kas pārstāvēs Latvijas nākotni, ir visvērtīgākā dāvana, ko ALJA var dot Latvijai. No visiem latviešiem Amerikā, starp jauniešiem 18-29 gadu vecumā ir vismazāk Latvijas pilsoņi. Mēs kā ALJA to gribam mainīt!

WHY join?

Dedicated, Latvian youth who will represent the future of the Latvia, is the most valuable gift that ALYA can give. Of all age groups of Latvians living in America, young people 18-29 years of age have the least amount of Latvian citizens. We as ALYA want it to change that!