TOPHER ANUZIS

Topher uzauga Ņudžersijā, bet tagad dzīvo Vašintonas D.C. Tur, viņš strādā kā seņiorais manedžiers pie izglītības bezpelņas organizācijas Playworks. Brīvajā laikā, Topheram patīk spēlēt sportus, braukt ar riteni, un būvēt visādas lietas! Kā vices priekšsēdis, Topher rūpējās par mūsu valdes darbību un attīstību, palīdz veicināt projektus, un dod stratēģisko viedokli. Topher ir sajūsmināts šo gadu atkal piedalīties valdē, jo viņš ir dedzīgs par latviešu kultūru, un vēlās veidot labus piedzīvojumus ALJA biedriem, valdei, un padomei!

Vismīļākā tautas dziesma: Lec saulīte

VICES PRIEKŠSĒDIS/ VICE PRESIDENT

45874803_10215696758904867_8955886726404898816_o.jpg

Kādas atbildības tev ir jāizpilda šinī amatā?

Esmu ALJAs vēstnieks un pārstāvu ALJA vairākos pasākumos un organizācijas sēdēs.
Palīdzu ar maziem projektiem, piemēram:
– 2x2
– ALA Meistarsacīkstēm
– Jauno "Līksmības Zizlis" drukāšana
– Citiem ALJAs pasākumiem

Cik bieži tev ir jāpiestrādā šinī amatā?

Vairākas reizes nedēļa: dažas reizes nedēļā es strādāju uz projektiem, sarakstos (ar ēpastiem) ar Priekšsēdi, Sekretāri un Kasieri vai sadarbojos ar citām organizācijām.

Kāda veida cilvēks būtu piemērots šai lomai?

Šis amats ir piemērots cilvēkiem kuri ir aktīvi sabiedrībā un kam patīk palīdzēt un sadarboties ar citiem cilvēkiem ALJĀ un citās organizācijās.

Tehniskas spējas:

Cilvēkam jāzina kā pieņemt lēmumus, publiski uzstāties, un dot publiskas runas. Vices Priekšsēža loma pieprasa ka vienmēr palīdz citiem ar valdes pienākumiem.

**Šī ir VIENA cilvēka loma