PRIEKŠSĒDE/PRESIDENT

aleksandra maļinovska

alliemali87@gmail.com

indra-purmale.jpg

Aleksandra (Allie) Māra Malinovska dzima 1987.g. 8. jūlijā (tājā pašā dienā kā ALJA revīzījas komisijas Kārlis Memenis!) Ņūdžersijā. Viņa absolvēja Garezera Vasaras Vidusskola 2005. gadā un izstudēja komunikācija un literatūra Wake Forest Universitātē Ziemeļu Karolinā. Pēdējos septiņus gadus viņa ir dzīvojusi slavenā Ņujorkas pilsētā, Manhattenā. Aleksandra iesāka savu ALJA darbību kā padomes locekle 2007. gadā, un tad pēc tam strādāja divus gadus kā ALJA Ziņas Redaktrise. Viņa rīkoja Ņujorkas Kongresu kopā ar Indru Purmali un Kristīnu Lagzdiņu 2012. gadā. Aleksandra, trīs gadus ir strādājusi kā ALJA Sekretāre, un šis ir viņas otrais gads kā ALJA Priekšsēde. Viņa ikdienas dzīvē strādā vienā media firmā, un viņa studē puslaiku Pratt Institute School of Information Science Ņujorkā. Savā brīvā laikā Aleksandrai arī patīk jāt ar zirgiem.

Vismīļākais latviešu zīme: Ūsiņa 


Kādas atbildības tev ir jāizpilda šinī amatā?

Vadīt vispārējo ALJA valdes darbību, atbildēt uz jautājumiem, komentāriem, kritizācijām, ieteikumiem, pieprasijumiem no citām organizīcijām, cilvēkiem, utt., dot izpildvaras lēmumus (executive decisions) ja situācija prasa to, pārstāvēt ALJA sarīkojumos, konferencēs, pasākumos (piemēram ALA Kongresā, LV vēstniecību sponsorētos pasākumos) kā arī protams piedalīties ALJA valdes šēdēs un ALJA kongresā, izveidot projektus, kas atspoguļo ALJA misiju, strādāt kopā ar ALJA valdi kā arī nodrošināt, ka visi piepilda sava amata prasības, mudināt ALJA valdi darboties! viena cilvēka pozicija bet es personīgi ļoti tuvu sastrādāju ar VP (Kārli), Kasieri (Janu), un Sekretāri (Allie) šogad itsevišķi – mēs tekniski skaitamies kā izpildkomiteja (executive committee) valdes oficiālos dokumentos un mēs sākam gadu tikai mēs 4 budžetu sēdē kā vienmēr to dara gada sākumā janvārī un esam turpinājuši šo tuvo darbību – viņi mani ļoti atbalsta un es nevarētu darīt ko es dari bez viņa kā arī pārējās valdes palīdzību!!!! ja nav valde, tad nav nevienam jābūt priekšsēdim/ei. :)

HOW OFTEN DO YOU HAVE TO WORK AT THIS POSITION?

Definitely every week!

Kāda veida cilvēks būtu piemērots šai lomai?

Sabiedrisks, spēj vadīt, organizēts, veltīts ALJA misijai, iniciatīvs, pašmotivācija, pozitīva attieksme (humora izjūta!), mērķtiecība un atbildības sajūta; kā arī komunikāciju, prezentēšanas un pārliecināšanas prasmes.

TeCHNICAL SKILLS:

– Ģenerālās tekniskas zināšanas (daudz notiek start epastu, skype, wiggio (ka sir tiešsaistē pieejams rīku kopums, kas padara to viegli strādāt grupās)
– Izcilas darba un laika plānošanas prasmes
– Uzņēmība, enerģija
– Spēja strādāt patstāvīgi kā arī daļa no komandas

** This is a ONE person position